DYREKTOR
  Maciej Kowal

GŁÓWNA KSIĘGOWA
   Grażyna Sipka

PODINSPEKTOR DO SPRAW PŁAC, KADR I ZUS
   Natalia Fijak

INSTRUKTORZY SPORTU
   Dariusz Kalinowski
   Jarosław Neumer
   Wiesław Kaczmarek

KONSERWATOR
   Rafał Sauermann

PRACOWNIK GOSPODARCZY
   Dorota Szczęsna
   Katarzyna Stefania Wyszyńska
   Krystyna Zielona