Usługi
Wynajem hali sportowej – całość (boisko do siatkówki, koszykówki, piłki nożnej i piłki ręcznej)
Wynajem hali sportowej – 2/3 
Wynajem hali sportowej – 1/3 (boisko treningowe do siatkówki i koszykówki)
Wynajem sali fitness
Wynajem boiska do badmintona
Wynajem stołu do tenisa
Wynajem stołu do tenisa wg. Karty Dużej Rodziny**
Wynajem stołu do tenisa bilet ulgowy*
Wynajem stołu do tenisa bilet ulgowy* wg. Karty Dużej Rodziny** 
Jednorazowe wejście na siłownię
Jednorazowe wejście na siłownię bilet ulgowy*
Jednorazowe wejście na siłownię wg Karty Dużej Rodziny**
Jednorazowe wejście na siłownię bilet ulgowy* wg Karty Dużej  Rodziny**
Karnet siłownia 5 wejść
Karnet siłownia 5 wejść bilet ulgowy*
Karnet siłownia 5 wejść wg Karty Dużej Rodziny**
Karnet  siłownia 5 wejść bilet ulgowy* wg Karty Dużej Rodziny**
Karnet siłownia 10 wejść 
Karnet  siłownia 10 wejść bilet ulgowy*
Karnet  siłownia 10 wejść wg Karty Dużej Rodziny**
Karnet  siłownia 10 wejść bilet ulgowy* wg Karty Dużej Rodziny**
Jednorazowe wejście na saunę
Wynajem sauny
Karnet sauna 5 wejść
Karnet siłownia min. 5 wejść , 2 wejścia sauna
Karnet siłownia min 10 wejść, 4 wejścia sauna
Całodniowa rezerwacja hali

czas   
60 min 
60 min 
60 min 
60 min 
60 min 
60 min   
60 min 
60 min 
60 min 
60 min 
60 min 
60 min 
60 min 
5×60 min
5×60 min
5×60 min 
5×60 min 
10×60 min 
10×60 min 
10×60 min 
10×60 min
60 min 
60 min 
5×60 min 
55,00 zł
110,00 zł
dzień              

cena brutto
90,00 zł
80,00 zł
40,00 zł
40,00 zł
20,00 zł
10,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
2,50 zł
10,00 zł
6,00 zł
5,00 zł
3,00 zł
40,00 zł
25,00 zł
20,00 zł
12,50 zł
80,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
25,00 zł
10,00 zł
50,00 zł
40,00 zł
55,00 zł
110,00 zł
1 270,00 zł

Stawki nie dotyczą cyklicznych turniejów oraz młodzieży szkół z terenu  Gminy Drezdenko. Płatność za miesięczną rezerwację z góry
*bilet ulgowy uprawnia do zniżki dzieci do lat 7 pod opieką osoby dorosłej , uczniów i studentów
     (do 26 roku życia) niepełnosprawnych, rencistów i emerytów (za okazaniem ważnej legitymacji). 
**ulga dotyczy siłowni i tenisa stołowego i uprawnia do 50 % zniżki od ceny podstawowej.
Ze stołu wynajętego w ramach ulgi mogą korzystać tylko osoby uprawnione do zniżki, w innym przypadku opłata będzie naliczana bez ulgi.

W przypadku przekroczenia czasu wynajmu stołu, każde następne rozpoczęte 30 min: 
5,00 zł Wynajem stołu do tenisa
2,50 zł  Wynajem stołu do tenisa wg. Karty Dużej Rodziny 
2,50 zł Wynajem stołu do tenisa bilet ulgowy, 
1,25 zł Wynajem stołu do tenisa bilet ulgowy wg. Karty Dużej Rodziny

Za udostępnienie powierzchni reklamowej wewnątrz Hali pobiera się następujące opłaty:

Opłata za m2 baneru brutto
Mały do 4 m2
Średni do 8 m2
Duży ponad 8 m2

roczna
108,00 zł
84,00 zł
60,00 zł

półroczna
54,00 zł
42,00 zł
30,00 zł

kwartał
27,00 zł
21,00 zł
15,00 zł

miesięczna
9,00 zł
7,00 zł
5,00 zł

Za udostępnienie powierzchni reklamowej na pozostałych obiektach pobiera się następujące opłaty:

Opłata za m2 baneru brutto
Stadion Miejski
Kompleks Moje boisko – Orlik 2012
Boisko w Rąpinie
Boisko w Starych Bielicach
Boisko wielofunkcyjne w Lubiatowie
Boisko wielofunkcyjne w Gościumiu
Boisko wielofunkcyjne w Rąpinie

roczna
84,00 zł
84,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
60,00 zł
60,00 zł

półroczna
42,00 zł
42,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł
30,00 zł

kwartalna
21,00 zł
21,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł
15,00 zł

miesięczna
7,00 zł
7,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł
5,00 zł