Stanowiska pracy

Dyrektor:
     Maciej Kowal

Głowna księgowa:
    Grażyna Sipka 

Podinspektor do spraw płac, kadr i ZUS:
    Natalia Fijak

Instruktorzy sportu:    
   Dariusz Kalinowski
   Jarosław Neumer
   Wiesław Kaczmarek

Konserwator:
    Rafał Sauermann

Pracownicy gospodarczy:   
    Dorota Szczęsna
    Katarzyna Stefania Wyszyńska
    Krystyna Zielona