Zapytanie ofertowe na Deflektor tylny do kosiarki John Deere X350R
30.05.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na Samojezdny wózek deszczujący.
08.05.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na Odmalowanie ścian wewnątrz Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej
18.06.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na Wykonanie prac remontowych dachu Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej
19.07.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na Serwis zimowy nawodnienia na boisku w Starych Bielicach oraz boisku przy ul. Okrężnej w Drezdenku 13.09.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybór oferty

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe na montaż ogrzewania elektrycznego w budynku szatni na Stadionie Miejskim w Drezdenku 13.09.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Wybór oferty

Informacja o unieważnieniu zapytania ofertowego

Zapytanie ofertowe wynajem lodowiska 03.12.2019

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na wykonanie ogrodzenia boiska trawiastego w Rąpinie 28.02.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na zakup szlifierki kątowej akumulatorowej 03.03.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na wykonanie remontu oświetlenia awaryjnego na Hali Sportowo-Rehabilitacyjnej 03.03.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na Konserwacja kompleksu boisk „Moje boisko - Orlik 2012” w Drezdenku wraz dostawą granulatu SBR 08.04.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na Przegląd techniczny obiektów zarządzanych przez Halę Sportowo – Rehabilitacyjną w Drezdenku w roku 2020 08.04.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na Okresowy przegląd przewodów kominowych w obiektach zarządzanych przez Halę Sportowo – Rehabilitacyjną w Drezdenku w roku 2020 08.04.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na wykonanie prac remontowych związanych z remontem dachu na budynku szatni na stadionie w Drezdenku w roku 2020 18.08.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty:

Zapytanie ofertowe na Pełnienie obowiązków inspektora nadzoru inwestorskiego nad realizacja zadania pn. Remont dachu na budynku szatni Stadionu Miejskiego w Drezdenku 08.09.2020

Wybór najkorzystniejszej oferty: